Wettelijk kader en veiligheid

Drone2be is een door de DGLV gemachtigd operator voor zichtvliegen in scenario klasse 1.

Onze vluchten worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met de luchtverkeersregels en de geldende wetgeving.

Al onze toestellen zijn naar behoren geregistreerd / goedgekeurd / verzekerd en onderworpen aan een streng onderhoudsplan evenals aan een check voor en na elke vlucht.

Voorafgaand aan elke opdracht wordt er een risicoanalyse uitgevoerd om de kenmerken ervan vast te stellen en de nodige machtigingen worden door ons verstuurd.

WAARSCHUWING: het is mogelijk dat er voor bepaalde vliegzones uitzonderlijk gevraagd wordt een bijkomende toeslag te betalen.

In geval van slechte weersomstandigheden (regen, storm, sterke windstoten,…), behouden wij ons het recht voor om een vlucht uit te stellen wanneer uit onze ervaring blijkt dat de veiligheid van eigendommen of mensen in gevaar kan komen.